Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 17.01.2018
08:00Polyteknisk forening

Bærekraft og innovasjon

Todelt møte med hovedfokus på bærekraftig innovasjon innen aquakultur.

Todelt møte med hovedfokus på bærekraftig innovasjon innen aquakultur.

Del 1) Bærekraft, samarbeid og innovasjon

Del 2) Hvordan jobbe med FNs bærekraftmål gjennom hele verdikjeden i oppdrettsnæringen?

Vi trenger mer kunnskap rundt bærekraftigutvikling og hvordan bærekraftmål er kilde til innovasjon og fornyelse i verdikjeden. Komplekse utfordringer må løses på tvers av aktører og da trenger vi nye former for samarbeid og samskaping.

Bærekraftsmål nr 14: Livet under vann; nr 9: Innovasjon og infrastruktur; sammen med mål nr 17: Samarbeid for å nå målene, er målene som står i senter for møtet.

Vi presenterer case og inviterer til dialog.

Første del er mer generell, mens vi i del to inviterer til diskusjon og dialog rundt mulige løsninger.

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Forum for Bærekraft i Polyteknisk Forening har følgende overordnede målsetting med bærekraftsarbeidet:

Økt kunnskap om FNs bærekraftsmål og hvordan virksomheter kan styrke sitt arbeid for å bidra til at målene nås.

Forumet ønsker å bidra inn i prosesser som omsetter FNs bærekraftsmål til praksis i næringslivet for å skape verdier for selskap og samfunn.

Annonse