Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
fre 09.09.2016
13:00NUPI

Både inne og ute: Sverige og Finland i et nytt sikkerhetsbilde

Hvordan mestrer nabolandene som er med i EU, men ikke NATO, den nye sikkerhetssituasjonen i Europa?

Den europeiske sikkerhetskonteksten har endret seg betraktelig i løpet av de siste årene. Europeisk sikkerhet og stabilitet utfordres både av tradisjonelle trusler, spenninger mellom Russland og Vesten, migrasjon, terrorisme og høyre-ekstremistiske. Truslene gjelder både territorial og samfunnsmessig sikkerhet. I bred forstand går altså Europas integrasjonsprosjekt en usikker framtid i møte.

Dagens sikkerhetskontekst krever stadige tilpasninger, både av NATOs og EUs institusjoner og av enkeltland. Seminaret reiser spørsmål om de to nordiske ikke-NATO-landene Sverige og Finland mestrer disse utfordringene. Hvordan forholder de seg til endringene i sikkerhetsoppbyggingen igangsatt av NATO og EU?

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men adgang krever påmelding via NUPIs hjemmesider.

Seminaret er organisert som en del av forskningsprosjektet EUNOR, som har som mål å øke forståelsen av hvordan små stater forholder seg til selvstyre og integrasjon i sine relasjoner til  nøkkelinstitusjoner i Europa. Reagerer de på kontekstendringer ved å søke mer integrasjon eller mer selvstyre?  Hvordan vil deres politiske handlingsrom bli påvirket?

Douglas Brommesson er førsteamanuensis ved Univeritetet i Lund. Hans forskningsinteresser omfatter utenrikspolitisk analyse, media og utenrikspolitikk, og etikk i internasjonal politikk.Han har særlig fokusert på svensk og nordisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, megling i utenrikspolitikken, samt det internasjonale begrepet «responsibility to protect».

Dr Hanna Ojanen er Jean Monnet Professor ved Tampere Universitet (School of Management) hvor hun er ansvarlig for studiene I internasjonal politikk. Hun er også Professsor II ved Universitetet I Helsinki. Hun har doktorgrad fra the European University Institute (Florence). Hennes tidligere stillinger omfatter programdirektør for forskningsprogrammet på EU ved Finsk utennrikspolitisk institutt, forskningsleder ved Utrikespolitiske Instutet i Stockholm. Hun bidrar med bokkapitlet ‘Power in Inter-organizational Relations’ i Handbook of Inter-organizational Relations in World Politics, redigert av Rafael Biermann and Joachim A. Koops, utgitt av Palgrave og som snart vil foreligge.

Seminaret inngår i NUPI’s seminarserie Norge møter Europa.

artikkelen fortsetter under annonsen

Siste

10.07.20
10.07.20