Annonse

Portalen

Kalender

Fra Morgenbladets debatt- og foredragskalender
ons 20.11.2019
12:00Hovedbiblioteket

Akademisk lunsj: Affekt og kognisjon - syv fakta om følelser

Hva er forholdet mellom kognitive prosesser og følelser?

Hvordan tanker og følelser virker inn på hverandre, er et av de mest grunnleggende og viktige spørsmålene innenfor psykologifaget. Det handler om hvordan tanker kan være påvirket av følelser, og hvordan emosjonene våre også er påvirket av tanker.

Noen ganger kan affekt hjelpe oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt og ta bedre beslutninger. Andre ganger kan følelsene våre stå i veien for fornuften, og vi ender opp med å ta valg som er irrasjonelle, og som kan virke uforståelige både for andre og for oss selv.

Elisabeth Norman kommer til biblioteket for å fortelle oss om forholdet mellom affekt og kognisjon. Foredraget tar utgangspunkt i 7 fakta om følelser som blir belyst gjennom aktuell forskning fra fagfeltet affekt og kognisjon. Noen av disse faktaene samsvarer med hva de fleste tror fra før, mens andre vil være overraskende for mange. 

Norman er professor i generell psykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi ved UiB. Hun har nylig utgitt boken Affekt og kognisjon. Boken er den første norske læreboken i dette faget.

Foto: Privat

Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid med Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.

Annonse