22:30 - 13. september 2012

Styrker fundamentet

Norsk juss ble utfordret av 22. juli. Jørn Jacobsen (35) håper vi tenker oss grundig om før vi gir etter for krav om mer kriminalisering og nye terrorlover.

Prinsippene: Jørn Jacobsen arbeider med å utvikle et teoretisk fundament for norsk strafferett. At det i Norge har vært gjort lite prinsipiell tenkning, merkes når jussen møter nye problemstillinger – fra ytringsfrihet og personvern etter internett, til terror og det sosiologene kaller «risikosamfunnet». Foto: Odd Mehus
Annonse