22:30 - 13. september 2012

Regner med politikk

Politisk økonom Bård Harstad (39) er fornøyd hvis han skriver én artikkel som bringer økonomifaget et virkelig sprang fremover.

Spillerom: Bård Harstad kombinerer kunnskap om økonomi med ny forståelse av institusjoner, for eksempel lokalt politisk byråkrati eller internasjonale spilleregler. Foto: Ellen Lande Gossner

Deler av flyttelasset står fortsatt utenfor kontoret i 11. etasje ved Økonomisk institutt på Blindern. Etter 14 år i utlandet, åtte av dem i USA, har Bård Harstad vendt hjem.

Den nyansatte professoren ved Universitetet i Oslo kommer fra fagfeltet politisk økonomi, og forsker i krysningsfeltet mellom statsvitenskap og samfunnsøkonomi – han bruker matematiske modeller for å få svar på politiske spørsmål, som hvordan en ny klimaavtale bør utformes, og hva som bestemmer valget mellom offentlig og privat regulering.

«Banebrytende» er ett av ordene som blir brukt for å beskrive forskningen hans. «Modig» er et annet.

Annonse