22:30 - 13. september 2012

Regner med politikk

Politisk økonom Bård Harstad (39) er fornøyd hvis han skriver én artikkel som bringer økonomifaget et virkelig sprang fremover.

Spillerom: Bård Harstad kombinerer kunnskap om økonomi med ny forståelse av institusjoner, for eksempel lokalt politisk byråkrati eller internasjonale spilleregler. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse