22:30 - 13. september 2012

I bakvendtland der alt går an

Johannes Skaar (38) har hacket verdens sikreste krypteringssystem. Nå jobber lysforskeren med å finne ut om det virkelig er mulig å lage Harry Potters usynlighetskappe.

Bli lys! Johannes Skaar arbeider blant annet med å manipulere hvordan lysbølger reflekteres. Foto: Ellen Lande Gossner

– Uten lyset: Ingenting. Det er det mest grunnleggende av alt, sier Johannes Skaar.

Han er professor ved NTNU og ekspert på fagfeltet fotonikk. Dét handler kort sagt om alt som har å gjøre med hva lys er og hvordan det oppfører seg – fra brilleglass til fotoceller og det aller nyeste innen kvanteoptikk.

En annen Johannes Skaar var landskjent biskop og salmedikter på 1800-tallet, beryktet for sin ekstreme konservatisme og tilknappede stil. Men professoren i Morgenbladets forskerkåring har lite til felles med tippoldefaren fra Hardanger. Skaar vokste opp på en tange ytterst i Tyrifjorden i Buskerud, med foreldre som begge er kulturinteresserte lektorer, med norsk, historie og religion i fagkretsen.

Annonse