22:30 - 13. september 2012

Hjernens tid

Kristine B. Walhovd (35) og Anders M. Fjell (38) følger menneskehjernen fra fødsel til død.

Forskerpar: Anders M. Fjell og Kristine B. Walhovd kobler kognitiv psykologi til nevrovitenskap. De er foreldre til tre gutter og en hjerneforskningsgruppe i verdensklasse. Foto: Ellen Lande Gossner

Når et menneske blir født, veier hjernen 370 gram. Ett år senere er vekten doblet. To år gamle når vi 90 prosent av voksen hjernestørrelse. I barne- og ungdoms-årene finner det sted store endringer i hjernens forbindelser. Men hva skjer så?

– I våre lærebøker sto det at hjernen var ferdigutviklet når man var rundt 20, sier Kristine B. Walhovd.

Alt da hun og Anders M. Fjell var medstudenter på profesjonsstudiet i psykologi, begynte de to å forske på hvordan hjernen forandrer seg gjennom hele menneskets livsløp.

Annonse