22:30 - 13. september 2012

Gode forskere setter varige spor

Morgenbladet fikk en fagjury til å finne ti av de fremste forskerne under førti. Her er de. 

Juryen: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO; Øyvind Østerud,professor i statsvitenskap; Marianne Harg,sivilingeniør og president i Tekna; Petter Aaslestad, professor i litteraturvitenskap ved NTNU; Hans Petter Graver, jurist og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO; Camilla Stoltenberg, professor og direktør ved Folkehelseinstituttet; Maria Dyrhol Sandvik, avtroppende leder i studentersamfunnet i Bergen; Cathrine Holst,samfunnsforsker og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift. Foto: Siv Dolmen
Annonse