22:30 - 13. september 2012

Gode forskere setter varige spor

Morgenbladet fikk en fagjury til å finne ti av de fremste forskerne under førti. Her er de. 

Juryen: Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO; Øyvind Østerud,professor i statsvitenskap; Marianne Harg,sivilingeniør og president i Tekna; Petter Aaslestad, professor i litteraturvitenskap ved NTNU; Hans Petter Graver, jurist og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO; Camilla Stoltenberg, professor og direktør ved Folkehelseinstituttet; Maria Dyrhol Sandvik, avtroppende leder i studentersamfunnet i Bergen; Cathrine Holst,samfunnsforsker og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift. Foto: Siv Dolmen

Tenk deg om – hva var det de drev med, de folkene du husker fra verdenshistorien? Du kommer sikkert på Aleksander og Julius Cæsar, men også på Arkimedes, Sokrates og Aristoteles. Du husker Shakespeare, men også Columbus, Galileo og Newton. Alle kjenner Einstein, men hvilke ungdommer kjenner 1950-tallets filmstjerner?

 

Gode forskere er omspunnet av myter og innhyllet i romantikk. Forskere florerer i populærlitteraturen og er intelligente, fremsynte, livsfjerne, megalomane, av og til skremmende og til og med onde, men alltid enestående. Forskere skaper fremtiden. De gjør tilværelsen rik og behagelig, de truer vår tilvante eksistens, og det er forskerne vi går til for løsninger, enten det er snakk om klodens miljøproblemer, livstruende sykdommer eller krig og konflikter.

Annonse