22:30 - 13. september 2012

EDB for humanister

Dag Trygve Truslew Haug (36) kobler døde språk med kraftig datateknologi.

Humaniora 2.0: Dag Trygve Truslew Haug er opptatt av å styrke en empirisk og vitenskapelig tilnærming i humaniora. Datateknologi gjør språkforskernes funn etterprøvbare i en helt annen grad enn tidligere. Foto: Ellen Lande Gossner

«Syntax error». Kanskje begynte det der? Med den klassiske feilmeldingen i hvit skrift på en blå skjerm, så velkjent for barn av 1980-tallet.

For Dag Trygve Truslew Haug (36) tilhører Commodore 64-generasjonen – den første hvor det var vanlig å vokse opp med dataspill og egen datamaskin.

Beskjeden om «syntax error» var en daglig plage for millioner av guttunger, men hjemsøkte spesielt alle dem som selv forsøkte seg på programmeringsspråket Basic. Deriblant Dag Haug.

Annonse