22:30 - 13. september 2012

Den magiske ingrediensen

Den industrielle revolusjonen i forskningen gjør behovet for original tenkning større. 

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

«What is Life?» Det var tittelen på et nå legendarisk foredrag som den østerrikske fysikeren Erwin Schrödinger holdt ved Trinity College i Dublin i 1943. Midt under det tyvende århundrets største krise – andre verdenskrig – tok denne ikke-biologen fatt på biologiens mest fundamentale spørsmål. Schrödinger var den første som snakket om muligheten for en genetisk «kode», og med sine forutsigelser av arvematerialet som en «aperiodisk krystall» satte han en hel generasjon av forskere i brann. Å finne «livets hemmelighet» ble et mål som de mest dristige gikk beinhardt etter. Og da James Watson og Francis Crick ti år senere offentliggjorde dna-molekylets struktur, sendte de to en hilsen til Schrödinger med takk for inspirasjonen.

Men hvorfor peke på Erwin Schrödinger i dag?

Fordi han minner oss om noe helt sentralt. Han var en teoretiker som sågar gikk utenfor sitt vante felt, og som med sine skjellsettende visjoner ga det første puffet til en av den moderne verdens største teknologiske omveltninger: bioteknologien, med alt hva den innebærer av industri og ny økonomi. Historien om Erwin Schrödinger er viktig, fordi den minner oss på at vitenskapen trenger store nyskapende tenkere.

Annonse