22:30 - 13. september 2012

De beste blant oss

Skal du utrette noe storartet, er det ikke nok å være begavet og hardtarbeidende. Det må også være noe som gjør at du takker nei til den ekstra ølen.

Illustrasjon: Ellen Lande Gossner

Det er vanlig å peke på et bestemt forhold mellom talent og hardt arbeid når store prestasjoner skal forklares. De med hang til det kvantitative snakker gjerne om én prosent talent og resten arbeid. Dem om det. I slike regnestykker mangler noe vesentlig, nemlig den eksistensielle dimensjonen. Skal du utrette noe storartet, enten det er innen sport, kunst eller forskning, er det ikke nok å være begavet og hardtarbeidende. Det må også være noe som står på spill for deg, noe som gjør at du takker nei til den ekstra ølen, får samboeren til å hente i barnehagen og skulker lunsjpausen. Det du holder på med må, iallfall i perioder, være viktigere enn alt annet.

 

De elleve unge forskerne Morgenbladets jury har valgt å hedre, representerer ti ulike fag, fra juss til fotonikk, selv om det er mange tverrfaglige grenseflater. De er blant de beste innen sine respektive felt. Mye er forskjellig. Noen arbeider i store grupper og publiserer sammen med et dusin medforfattere, mens andre jobber alene. Noen arbeider med fortolkende metoder, mens andre tester hypoteser eksperimentelt. Noen har publisert femti artikler (riktignok sammen med andre), mens andre har utgitt langt mindre. Likevel har de noe felles, som kanskje både kan fortelle oss noe vesentlig om hva vitenskap er og hva som kjennetegner en god forsker.

Annonse