Sten Inge Jørgensen

Utenriksjournalist i Morgenbladet og forfatter med Europa og Tyskland som hovedfelt. Siste bok: Tyskland stiger frem (2014)

Siste artikler fra Sten Inge Jørgensen

– En fersk analyse tyder på at de er omtrent på nivå med Norge.
«Det finnes et mønster i hvordan populister behandles i Norden: fra sjokk og avsky til gradvis aksept og inkludering.»

Sider