Marit K. Slotnæs

Journalist med politisk grunnlagsdebatt og allmennmenneskelige spørsmål som spesialfelt. Hovedfag idéhistorie. Debattredaktør i Morgenbladet siden 2007. Sykler uten hjelm og dagpendler med tog fra Drammen. Eier ikke bil.

Siste artikler fra Marit K. Slotnæs

Sider