Annonse

Margunn Vikingstad

Litteraturkritikar

Siste artikler fra Margunn Vikingstad

Stefánsson brukar romanen til å krysse heimstaddikting med oppvekstskildring og eksistensielt drama.
Perspektivet og atmosfæren i opninga er nesten alderdommeleg naturromantisk, trass åstaden Norrköping.

Sider