Kimmeridge

 

Kimmeridge ble unn­fan­get blant vin­ran­ker i Pro­ven­ce
et­ter en me­get guns­tig som­mer. Det­te kan for­kla­re det ster­ke streif av syd­li­ge strøk, av bou­le­var­der med my­tis­ke ba­rer og sagn­om­sus­te re­stau­ran­ter, som pre­ger hans skri­ve­ri­er.

Siste artikler fra Kimmeridge

Sider