Inga Bostad

Professor i filosofi og direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, 
hvor hun også har vært prorektor og viserektor. Hun har skrevet flere bøker om filosofi og pedagogikk, og har vært en 
aktiv skribent i norsk offentlighet i flere tiår.

Siste artikler fra Inga Bostad

Sider