Annonse

Hanne Østli Jakobsen

Forskningsjournalist, skriver om vitenskap og samfunn.

Siste artikler fra Hanne Østli Jakobsen

Pluto er en ekte planet, og må få være med i debatter, unnskyld, planetkart.
«Skolene skal ha nulltoleranse mot ord og uttrykk som krenkjer verdigheita eller integriteten til ein eller fleire elevar.»

Sider