Annonse

Hanne Østli Jakobsen

Forskningsjournalist, skriver om vitenskap og samfunn.

Siste artikler fra Hanne Østli Jakobsen

«Mitt inntrykk er at mange store givere tror man kan bestille den forskningen man trenger.»

Sider