Siste artikler fra Gunnar C. Aakvaag

Schjetne og kompani avslutter sin kritikk med å hevde at KRLE-faget er «verdifullt». Jeg er uenig.

Sider