Annonse

Siste artikler fra Gunnar C. Aakvaag

«Frode Hellands og Ketil Fred Hansens argumentasjon vitner om en grunnleggende mangel på forståelse for vitenskap.»
Schjetne og kompani avslutter sin kritikk med å hevde at KRLE-faget er «verdifullt». Jeg er uenig.

Sider