Siste artikler fra Gunnar C. Aakvaag

«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»
Utdanning er nøkkelen til sosiale posisjoner i Norge.
«Frode Hellands og Ketil Fred Hansens argumentasjon vitner om en grunnleggende mangel på forståelse for vitenskap.»

Sider