Espen Søbye

Har blant annet skrevet biografi om psykiateren Johan Scharffenberg.

Siste artikler fra Espen Søbye

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Oppgjøret i Forfatterforeningen var ikke av de mest militante.»
«La oss minne om at forsvarsadvokaten har mye å forsvare.»

Sider