Erik Bjerck Hagen

Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen. Siste bøker: Kampen om litteraturen. Hovedliner i norsk litteraturforskning og -kritikk 1920-2011 (2012) og Livets overskudd. Bjørnstjerne Bjørnsons glemte kvaliteter (2013)

Siste artikler fra Erik Bjerck Hagen

«Ingenting er fremmed for Solstad i denne romanen.»
«Kunsten og livet flyter alltid over sine bredder hos Roth.»

Sider