Ebba Boye

Rethinking Economics er et nettverk av akademikere og studenter som forsøker å ”fornye og berike økonomifaget”. Nettverket ble først startet av studenter i Manchester i 2011 og har avdelinger på universiteter i mange land.