Siste artikler fra Dag O. Hessen

«Tillit som sosial kapital tar lang tid å dyrke frem, og det forvitrer ikke over natten.»
«Ved siden av aggresjonen er kortsiktigheten den største menneskelige svakhet.»