Bernhard Ellefsen

Litteraturkritiker i Morgenbladet.

Siste artikler fra Bernhard Ellefsen

«Vi mener forskjellige ting med de samme beskrivende ordene.»
Ikke en eneste gang overrasker denne romanen sin leser, hverken språklig eller i fortellingen som sådan.

Sider