Anders Firing Lunde

Kulturjournalist i Morgenbladet.

Siste artikler fra Anders Firing Lunde

«Dessverre tenker jeg at juryen ikke har så rik innsikt i hva filmklipping er.»
«Jeg har viktigere ting fore enn å diskutere dårlige spyttere.»
«Talentene finnes også i massene»

Sider