Anders Firing Lunde

Kulturjournalist i Morgenbladet.

Siste artikler fra Anders Firing Lunde

«Auksjoner kan aldri erstatte offentlig støtte.»
«Vi er nødt til hele tiden å tenke ‘er det noe vi kan ta betalt for?’»
– Det som slo oss da vi satt der og mottok over 300 titler i året, er at mye kunne vært bedre, sier Dag Gjestland.

Sider