10:02 - 27. september 2013

Ubevisst flørting

Fredrik Ersvik

Ubevisste strategier. Det ubevisstes problem beror på at ubevisstheten tradisjonelt oppfattes som et begrep hvilket viser til handlinger uten intensjon eller strategi, og denne oppfatningen gjenspeiler hvordan det ubevisste ble studert siste halvdel av forrige århundre. Elsters kritikk av Bourdieu må slik sees i sammenheng med da den ble skrevet, på en tid da bevissthets-sentrisk ontologi dominerte i samfunnsfag og humaniora. Dette forhold har gjort det vanskelig å forsvare seg mot Elsters kritikk. Forskning fra de siste to tiårene viser imidlertid at den forrige århundres bevissthet-sentriske ontologi var et resultat av mangel på bevis for bevissthetens kognitive betydning snarere enn det motsatte.

Studier fra en rekke fagfelt, deriblant evolusjonsbiologi, metafysikk, nevrologi og kognitiv psykologi, beviser at ubevisstheten slettes ikke er «dum». Ubevisstheten er ikke bare i stand til å handle strategisk, forskning viser at den i mange sammenhenger opererer mer komplekst og strategisk enn bevisstheten. Dette er fenomenene kjent som proteuseffekten og kontekstuell priming fra evolusjonspsykologien eksempler på.  

Proteuseffekten viser til mangfoldet av ikke-verbale og ubevisst flørtingsteknikker mennesket benytter seg av, som å leke med håret eller skyte frem brystpartiet, eller kvinner som svaier mer på hoftene når de har eggløsning. Flørting er en strategi og vi flørter ubevisst som en strategi for å øke vår seksuelle kapital hos det motsatte kjønn.

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»
«1. Hvordan kan strategier være ubevisste? Bourdieus utgangspunkt er det gamle sosiologiske problem: hvordan reproduserer sosiale mønstre og ulikheter seg? Hvorfor er de så stabile? Hans…»