Annonse
08:59 - 27. september 2013

Samfunnet er Gud

Sven Erik Dahl

Annonse

Jeg stiller med handikap; men det gjør vel flere deltakere i denne oppgaven. Min fransk begrenser seg til enkle avisartikler og Prêverts Paroles. Jeg kjente Bourdieu kun av omtale. Derfor var jeg henvist til Prieur og Sestofts: En introduktion Pierre Bourdieu. (Hans Reitzels Forlag - en gang min forlegger). Dertil Bourdieus Distinksjonen oversatt av Prieur og med innledning av Kjetil Jacobsen.

Jeg har ikke funnet eksempler på ubevisste strategier eller handlinger med utilsiktede virkninger i disse bøkene. Det tyder på at oversetterne av Bourdieus verk ikke tillegger det ubevisste den ødeleggende virkning som Elster mener Bourdieus bruk av ubevisste mekanismer gjør. ”Bourdieus bidrag er absolutt ikke null. Likevel har han gjort mer skade enn de to andre, sier Elster.” (Morgenbladet)

Jeg forstår ikke at man kan bli så ute av seg fordi man godtar ubevisste individuelle og kollektive prosesser: Ett og annet filosofisk system kan ryke, men verden går ikke under pga. det.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse