10:06 - 27. september 2013

Om strategier og distinksjoner

Magne Flemmen: En kritisk diskusjon av Bourdieu kan ikke ta utgangspunkt i vranglesning og misforståelser. Det er dessverre hva Elsters utfordring legger opp til.

Tidlig på 1980-tallet anklaget Jon Elster den franske sosiologen Pierre Bourdieu for, blant annet, funksjonalisme og å gi sosiologiske forklaringer uten å vise til handlende subjekter (referanser finnes i fullversjonen av denne teksten). For Harald Eias prisoppgave har Elster omformulert disse anklagene til angivelige premisser for Bourdieus Distinksjonen. Det ene skulle være at mange atferdsmønstre «er ubevisste strategier med det formål å gjøre det vanskelig for andre å bryte inn i eliten». Det andre påstås å være at mange «atferdsmønstre kan gis en funksjonalistisk forklaring gjennom sine objektive, utilsiktede virkninger». 

Begge er temmelig urimelige: Hvordan skulle en kunne ha et formål med noe uten at en selv er klar over det? Og hvordan skal en utilsiktet konsekvens av noe du har gjort kunne forklare at du gjorde det? 

Bourdieu kommenterte at Elster nok var det mest perverse eksempelet på manglende forståelse av Distinksjonen. Premissene som oppgaveteksten vil ha begrunnet er da også pølsevev. De er ikke premisser for Distinksjonen; de oppsummerer ikke noe av bokens meningsinnhold; og til overmål har de ikke noe tekstlig støtte i den (i passasjene Elster viser til finner en verken ubevisste strategier med eksklusjon som formål eller funksjonalisme. Heller ikke i Elsters tretti år gamle angrep maktet han å komme med solid belegg for disse anklagene. Jeg går gjennom dette i fullversjonen av denne teksten). Om Bourdieu faktisk opererte med disse uhyrlige premissene burde det være en smal sak å spa opp relevante referanser. Men det lykkes det ikke Elster å gjøre, av den veldig enkle grunn at premissene er oppspinn. En ville kanskje ventet bedre av en som så ofte kaller andre tåkefyrster og sjarlataner. 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»
«1. Hvordan kan strategier være ubevisste? Bourdieus utgangspunkt er det gamle sosiologiske problem: hvordan reproduserer sosiale mønstre og ulikheter seg? Hvorfor er de så stabile? Hans…»