09:03 - 27. september 2013

Nevrobiologien bekrefter ubevisste strategier

Atle Ottesen Søvik, PhD, Det teologiske Menighetsfakultetet

Jeg forstår oppgaven slik at den er løst dersom man kan gi en god begrunnelse for at det finnes tilfeller der mennesker gjør ubevisste valg som kan forklares kausalt av virkninger den handlende ikke er bevisst om.

 

Et overraskende funn i nyere hjerneforskning er hvor mye av aktiviteten i vårt sinn som er ubevisst, og hvor avansert ubevisst tenkning kan være. Ved å bruke hjerneskannere på folk i koma har man kunne stille dem avanserte spørsmål som de besvarer riktig. I andre forsøk skal det løses koder, og registrering av svette før folk skal til å velge rett eller galt viser at de løser koden ubevisst før de løser den bevisst. Iblant er hjernen bedre til å jobbe ubevisst enn bevisst fordi den kan behandle mer informasjon raskere når den jobber ubevisst. I et eksperiment ble folk vist informasjon om en rekke hus og biler. Den ene halvparten fikk sitte og tenke gjennom hvilket hus og hvilken bil som var best, mens den andre halvdelen ikke fikk tenke over det. Da de så ble satt til å velge valgte de som ikke hadde tenkt bevisst på saken jevnt over mye bedre enn de som hadde tenkt bevisst på det.

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»