Annonse
09:04 - 27. september 2013

Ikke det vi sier, men det vi gjør

Inge Ryan, “Freelancer og pensjonist”

Annonse

Mitt utgangspunkt for å svare opp Elster og Eia sin utfordring er mangeårig ledelse av menneskerelaterte utviklingsprosjekter samt en genuin interesse for menneskers atferd og handlingsmønstre. Erfaringer og interesse som også har medført uformelle og formelle studier inkludert studie av Bourdieus teorier.

Min forklaring baseres på antagelsen om at alle arter, inkludert mennesket, eksisterer ut fra selekterte evolusjonære egenskaper og funksjoner som sikrer overlevelse og reproduksjon. Grunnpremissene for arters funksjoner for eksistens ble trolig formet lenge før menneskearten (med sine unike bevissthetsegenskaper med bl.a. påfølgende skrivekunst og vitenskapelig tenking) ble en realitet. Jeg finner det svært interessant at Elster i denne oppgavens utlysningstekst avfeier Eias undring om ”at visse atferdsmønstre er selektert frem fordi det lønner seg, uten at vi selv vet hvorfor”, faktisk kan være en grunnleggende forklaring på ubevisst strategisk tenking og handling. Nyere forskning innen evolusjonsteori, organismeteori, systemteori og termodynamikk, med bl.a. ny forståelse av sentralnervesystem funksjoner, viser at vi besitter selekterte mekanismer vi tidligere ikke kjente til. Eksempelvis er det påvist at produksjonen av stoffet dopamin, som er en nevrotransmitter med utbredelse i sentralnervesystemet, øker og forårsaker barn og ungdoms oppsiktsvekkende interesse (avhengighet) for dataspill der jakt, spenning og kamp for overlevelse er motivasjonsfaktorene. Forskjellen på det fenomenet kontra Bourdieus forklaring via begrep som habitus, felt, sosiale rom og symbolsk makt er at vi via dataspillene lettere kan se årsakssammenhengene til de emosjonelle mekanismene, mens de i vår daglige dont primært foregår skjult og usynlig og er ubevisst.

Som støtte til Bourdieus teorier viser jeg til Thomas S. Kuhn beskrivelser av vitenskapelige revolusjoners struktur (Kuhn 1962). Hans paradigmeteori beskriver hvordan vitenskapen og vitenskapsmiljøene selv grupperer seg (jfr. Bourdieus feltbegrep) og skaper revir, kanskje sterkere enn noen annen feltenhet fordi de nettopp representerer kunnskapseliter.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»