09:20 - 27. september 2013

Hvordan kunne Z sett ut?

Torkel Brekke

Se på de edle forsvarerne av vitenskapens idealer. Skeptikeren James Randi slo seg på brystet og utlovet én million i dusør om noen kan bevise at de besitter overnaturlige evner. Elster og Eia er like sikre på at dusøren deres blir stående i banken fordi det er like innebygget i spørsmålet at det ikke kan besvares.

De spør hvordan strategier kan være ubevisste, og hvordan handlinger kan forklares av sine konsekvenser, vel vitende om at det ligger i definisjonen av «strategier» og «handlinger» at det er bevissthet og intensjoner i bildet. Det blir som å spørre hvordan en makrell kan ha lungebetennelse.

La oss et øyeblikk anta at de to skeptikerne faktisk trodde det var logisk mulig å svare på de to spørsmålene. Og la oss si at Bourdieu kommer med empirisk etterprøvbare påstander når han hevder at man velger fritidssysler for å skape distinksjoner mellom seg selv og andre uten selv å vite det. Ta sport. Naboen spiller tennis. Det gjør at han føler tilhørighet med en gruppe. Vi kaller hans handlingsmønster, altså valg av sport, for X. Vi kaller den positive konsekvensen, altså tilhørigheten, for Y. Det er jo ikke utenkelig at han selv ikke ser at tennisen har denne konsekvensen. (Han er ikke akkurat glup.) Men hvis Y er årsak til X i en funksjonalistisk forstand, må vi også kunne peke på en feedback-loop. La oss kalle den Z. De to «utfordringene» til Elster og Eia henger sammen: de handler om henholdsvis Xen og Zen vår. Ubevisste strategier og uerkjente feedback-looper.

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»