09:18 - 27. september 2013

Forøvrig er det alltid de andre som dør*

Theodor Barth

Om ubevisste strategier og sosial ekskludering i La distinction[1] (1979) av Pierre Bourdieu

Snobben, for å bruke Elsters ord, har sine måter: disse er enkle å forstå, men allikevel vanskelige å mestre. Når man er medlem av den dominerende klassen vet man når man kan bryte hvilke regler; simpelthen fordi man kjenner til reglenes historie, når de har blitt anvendt og av hvem, når de kommer til kort – tid og sted: et tegn på dannelse som skiller en ut fra de som ikke har denne bakgrunnen. Bourdieus kjernepoeng.

 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»