09:04 - 27. september 2013

Evolusjonære strategier

Audun Bie, religionsviter

Det tok et par gjennomlesninger før vi var sikre, men vi hadde rett: Dette var virkelig det mest besynderlige vi hadde lest på en stund. For noen år siden sto Harald Eia på barrikadene for å få evolusjonsteorien inn i samfunnsvitenskapene; nå hadde han stilt seg der for å undergrave et av de mest sentrale aspektene ved den.

            Noe av det vi leser mest når vi lærer om evolusjon, er forsikringer om at vi snakker om en ubevisst prosess. Det er nesten så vi kan sitere punkt to i utfordringen ordrett: evolusjon handler om hvordan vi kan forklare naturfenomener ut fra deres utilsiktede virkninger. Noen ting fungerer bare, derfor ser vi mer av dem. Og det gjelder ikke bare selve prosessen; vi er godt vant med at dyr tar del i strategier de umulig kan forstå selv. Riktignok hender det, når vi føler oss poetiske, at vi leker med tanken om at en maurtue er bevisst, men vi vet jo godt at denne bevisstheten egentlig bare er et epifenomen som ikke finnes i noen maur, og heller ikke oppleves av noen tue. Hjerneceller sammenlignes jo ofte med maur, bare med den forskjellen at vi regner hjernen som noe mer årvåken enn tuen. Nå skal vi ikke harselere med medieslaver, men heller spørre oss om ikke det er slik at også flere av våre mer matnyttige handlingsmønstre rett og slett ikke har vært oppe til evaluering i korteksen. Eller, for å spørre med Elster: brygger vi på ubevisste strategier? At ubevisste strategier finnes, synes maurene å ha bevist for oss allerede, men Bourdieu var sosiolog, ikke entolog. Deler menneskene maurenes slappe døsige forhold til strategi, eller har vi full oversikt over alt vi foretar oss?

            Innledningsvis nevnte vi evolusjon, en tanke Elster slår fra seg så lettvint at han neppe kan ha skjønt hva han ble spurt om. I evolusjon er det altså sentralt at om virkningen av en arvelig egenskap er adaptiv, vil den videreføres i større grad i neste generasjon; naturlig utvalg. Bevissthet er aldri noe krav, altså er ubevisste strategier som et produkt av naturlig utvalg prima facie plausibelt. Men finnes de? Her er vi på litt tynnere grunn, ettersom feltet av evolusjonsforskning som tar for seg kultur fortsatt er noe kontroversielt, men heldigvis er det Harald Eia vi har med å gjøre her. La oss spole tilbake til Hjernevask, epsiode fem, som tar for seg om «kyskhetsidealer er et resultat av en evolusjonær strategi.» Husker du hva du kom frem til, Harald? Det handlet vel ikke om at vi bevisst ville spre egne gener fremfor andres?

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»