09:52 - 27. september 2013

En sur rev og et hull i teorien

Roar Hagen

Ifølge Bourdieu er moderne samfunn delt inn i en rekke felt. Tilgangen til godene som produserer på feltene, er ulikt fordelt slik at det dannes sosiale klasser. I møtet med slike sosiale strukturer utvikler samfunnsmedlemmene en habitus som gir dem en praktisk sans for spillet slik at klasseforskjellene reproduseres. Er dette funksjonalistisk sirkelargumentasjon eller sofistikert samfunnsanalyse? 

Elsters to utfordringer er dessverre ikke egnet til å avklare spørsmålet. Også det kan vi lære av Æsops fabel om reven og druene. I følge Elster handler fortellingen om en psykisk mekanisme som virker slik at vi ubevisst lar være å ønske oss uoppnåelige goder. Slik habitus får aktørene til å justere ønskene i forhold til omstendigheten. Det Elster bebreider Bourdieu, er at habitus ikke bare virker ubevisst, men at den praktiske sans også er strategisk. Men må det være enten eller? Hvorfor er også reven, og ikke bare druene, sur?  

Reven vil fortsatt ha det den ikke kan få, men later som ingenting. For å gjøre rede for slike erfaringer må vi gi opp et absolutt skille mellom bevisst og ubevisst. I følge Kahnemans atferdspsykologi har mennesket to bevisstheter, system 1 og system 2. Det første tenker fort. Det andre langsomt – fordi det tenker over hva eneren har gjort, og refleksjon krever mer tid. Det er heller ingen urimelig tanke at samfunnsmedlemmene internaliserer samfunnets verdier. Når de handler for å realisere dem, oppretteholder de (klasse)samfunnet, selv om det ikke var meningen.  

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»