09:26 - 27. september 2013

En samfunnsøkonoms forsvar

Eric Nævdal

Jeg har så lenge jeg kan huske drukket Gul Lipton pose-te, Ringnes pils og anerkjenner kun alkoholprosent som et relevant kriterium for å vurdere rødvin. Dette er jo forsåvidt ikke spesielt interessant, men jeg og andre har aldri helt skjønt hvorfor jeg har vært så høylytt om saken i en omgangskrets der alle drikker Nøgne Ø, drikker kaffe brygget på individuelt brente bønner og diskuterer vin med ord som «vanilje» og «eik». Takket være den interessante debatten om Bourdieu her i Morgenbladet har jeg nå skjønt det. Det er et signal til min omgangskrets om at selv om alle andre rundt meg har kastet sin tidligere ikke-materialistiske livsstil overbord, så har i hvert fall ikke jeg kapitulert totalt for det småborgerlige snobberi. Det er et vitnesbyrd om styrken i Bourdieus idéer at de er overbevisende selv når de blir presentert av hans kritikere.

 

Jon Elster har krystallisert sin kritikk av Bourdieu i to spørsmål som skal besvares og nevner eksempler på utsagn fra La Distinction som han er uenig med. Et slikt eksempel er «Når intellektuelle bevisst bryter regler for grammatikk og rettskrivning, er det en ubevisst strategi for å blokkere adgang til eliten for dem som naivt tror at man kan bli intellektuell ved å følge regler.» 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»