09:55 - 27. september 2013

En evolusjonær forklaring

Hanno Sandvik

I et evolusjonært perspektiv er det nokså enkelt – for ikke å si pinlig trivielt – å gi et koherent svar på de to spørsmålene (1) «Hvordan kan en strategi være ubevisst», og (2) «Hvordan kan handlinger forklares av sine utilsiktede virkninger». Svaret er såpass trivielt at jeg overhodet ikke kan kreve originalitet. Allerede ved presentasjonen av utlysningen foreslo Morgenbladets journalist en evolusjonær løsning. Hvorfor denne ble avvist av både Jon Elster og Harald Eia går ikke tydelig frem av intervjuet. Men den lar seg altså utmerket begrunne i den relevante faglitteraturen.

Evolusjonsbiologiske analyser av strategier begynte på 1970-tallet, etter at John Maynard Smith hadde innført spillteoretiske innsikter og metoder til biologien. Evolusjonær spillteori beskjeftiger seg med situasjoner der den optimale strategien for et individ er avhengig av hvilke strategier de andre medlemmene av populasjonen har valgt.

Undersøkelsen av adferd i et evolusjonært spillteoretisk rammeverk har vist seg å være et enormt suksessrikt og fruktbart forskningsfelt. Hos mange dyrearter har man lyktes med å gjøre, teste og bekrefte kvantitative forutsigelser på adferdsresponser til ulike miljøbetingelser. Denne forskningen har vist at adferden til dyr kan være ytterst situasjonsbetinget, det vil si avhenge av miljøbetingelser, men også av hyppigheten til ulike adferdsstrategier hos artsfrender (frekvensavhengig).

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»