10:36 - 27. september 2013

Elsters utfordring

En introduksjon til en vitenskapskonkurranse.

Annonse

«Harald Eia har opprettet en pris til den som kan svare på disse to spørsmålene, formulert av Jon Elster: 1. Hvordan kan en strategi være ubevisst? 2. Hvordan kan handlinger…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»
«1. Hvordan kan strategier være ubevisste? Bourdieus utgangspunkt er det gamle sosiologiske problem: hvordan reproduserer sosiale mønstre og ulikheter seg? Hvorfor er de så stabile? Hans…»