Annonse
09:27 - 27. september 2013

Elsters (u)bevisste distinksjon

Elias Nosrati

Annonse

En rigorøs debatt om Bourdieus verk forutsetter en grunnleggende forståelse av sentrale analytiske begreper som anvendes i La Distinction. For det første må begrepet ubevissthet forstås som en sammenhengende struktur som manifesteres både i mentale konstruksjonsprinsipper og kroppsliggjorte livsbetingelser (habitus), samt i objekive fordelings- og reproduksjonsmekanismer. Samtidig må dette begrepet forstås relasjonelt og ikke substansialistisk: man må anskue det sosiale rommet som et produkt av relasjoner. For å ta et klassisk eksempel: det at sosiale aktører tilskriver pengemynter en reell verdi i hverdagslivet tilsvarer på ingen måte den faktiske myntens naturlig iboende essens, men stammer fra en kollektiv (over)tro, dvs. et historisk konstituert persepsjonsprinsipp som aktører forholder seg til uten å sette spørsmålstegn ved dets sosiale konstruksjon. Kort sagt: en relasjonell analyse av ubevisstheten viser til det faktum at all handling er sosialt betinget.

Ubevisste strategier refererer til strategier iverksatt innenfor et historisk strukturert felt av motsetningsforhold hvis logikk som oftest ligger under den refleksive bevissthetens og språkets terskel. Dens objektive karakter er desto mer iøynefallende jo mer handlingen subjektivt antas for å være uavhengig av, for ikke å si immun mot, objektive sosiale betingelser. Hva er vel et bedre eksempel enn forelskelsen, «mirakuløs» og «magisk» som den er, det mest sublime uttrykk for naturens (for ikke å nevne Guds) uransakelige veier – en subjektiv og uovervinnelig manifestasjon av kjærlighetens renhet som ved nærmere undersøkelse viser seg å ikke være annet enn et uttrykk for samsvaret mellom habitusenes objektivt konstituerte persepsjonskategorier (La Distinction, s. 270). 

 

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse