09:59 - 27. september 2013

Elsters lugg

Dag Østerberg og Håvard Friis Nilsen

1. Hvordan kan strategier være ubevisste?

Bourdieus utgangspunkt er det gamle sosiologiske problem: hvordan reproduserer sosiale mønstre og ulikheter seg? Hvorfor er de så stabile?

Hans svar er at sosiale kjennetegn nedfeller seg i kroppen som disposisjoner (preferanser, holdninger, smak). Man utvikler i oppvekstmiljøet en kroppslig måte å innta og bebo det sosiale rommet på, kalt habitus. Preferansene kan på statistisk aggregert nivå vise typiske mønstre ved smaken i sosiale felt. (Menn med lav utdannelse i privat sektor er typiske Frp-velgere, kvinner med høy utdannelse i offentlig sektor er typiske SV-velgere, BMW er særlig populær i privat sektor, Peugeot er mer populær i offentlig sektor, og så videre.)

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»