09:01 - 27. september 2013

Det handler om seleksjon

Jon Åge Ruud

Menneskets hjerne er utformet gjennom en evolusjonsprosess. De gener som ble ført videre i størst antall er de genene vi har i dag. Disse genene bestemmer hvordan vår hjerne fungerer og hvordan vi reagerer på forskjellige miljøpåvirkninger.  Hvilke av de prosessene som foregår i vår hjerne vi er bevisst, er også avgjort av evolusjonen og hvis det ikke er nødvendig for oss å være bevisst noe som foregår i vår hjerne så er vi heller ikke bevisst dette. I mange tilfeller har det nok vært en fordel å ikke ha noe bevisst forhold til en del prosesser som foregår i vår hjerne.  Et eksempel på dette er hvis du ønsker å gi inntrykk av å være mer altruistisk og mindre egoistisk enn du egentlig er.

For at handlinger skal kunne forklares av sine utilsiktede virkninger må følgende tre kriterier være oppfylt:

(1)  Det må finnes en måte å kopiere en adferd fra en aktør til en annen.

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»