09:57 - 27. september 2013

Bevissthetens ubevisste smak

Eivind Tjønneland

Premissene for Elsters kritikk av Bourdieu for å snakke om kollektive ubevisste strategier er ufullstendige og til dels gale. Kritikken er likevel forståelig fordi Bourdieu har et uklart begrep om det ubevisste: I hans smakssosiologi er det ubevisste dels dynamisk og foranderlig, dels noe statisk knyttet til et rigid habitus-begrep som vanskelig kan forklare sosial endring.

Forutsetningen for Elsters kritikk er at de to alternativene, å velge å forsone seg med sin skjebne («amor fati», «sour grapes») eller den fritt valgte selvbegrensning (Odyssevs som binder seg til masten for å høre sirenenes sang) er gjensidig ekskluderende forklaringsmodeller. Bourdieus tankefeil består ifølge Elster i at han prøver å ri begge disse hestene samtidig når han skal forklare aktørers handlinger. Men hvis disse forklaringsmodellene ikke er ekskluderende, raser Elsters kritikk sammen som et korthus.

Ludwig Wittgenstein gir et sted følgende eksempel: A intenderer bevisst å peke ut noe for B, f.eks. et kirketårn. Men han løfter armen så plutselig at han dytter B i elven. Ville A hjelpe B med å finne veien eller å drepe ham? Den ubevisste strategien kan stå i motsetning til den bevisste. «The explanations could in a sense be contradictory and yet both be correct. (Love and Hate).» Overklassen kan bevisst foretrekke dyr vin for å leske sin gane, mens et ubevisst motiv kan være å markere en forskjell i forhold til arbeiderklassen. Å sette opp enten vindrikking eller å tråkke på arbeiderklassens smak som gjensidig utelukkende alternativer, er derfor en tankefeil. 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»