Annonse
09:04 - 27. september 2013

Tingenes iboende kraft

Tone Sverdrup Ørebech (litteraturviter) og Peter Ørebech (rettsviter)

Annonse

Jon Elster kritiserer Bourdieu for hans avvisning av den lineære fortolkning av virkeligheten, samt hans “ideas of ‘non-conscious strategies’” (Elster, 1981 s. 12). Derav følger Elsters spørsmål (1): Hvordan kan en strategi være ubevisst? (2) Hvordan kan handlinger forklares av sine utilsiktede virkninger?

La oss spørre på nytt: Hvordan kan en strategi overhodet være bevisst? Hvordan skulle vi kunne “regjere” våre intensjoner og handlinger objektivt?

 

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»