10:04 - 27. september 2013

Status + etteraping = Bourdieu

Ole Røgeberg: Økonomisk spillteori og Darwins seleksjonsmekanismer kan komme Bourdieu til unnsetning: Statusfikserte aper som lærer ved å etterligne hverandre vil gradvis utvikle bourdieuske distinksjoner.

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»
«1. Hvordan kan strategier være ubevisste? Bourdieus utgangspunkt er det gamle sosiologiske problem: hvordan reproduserer sosiale mønstre og ulikheter seg? Hvorfor er de så stabile? Hans…»