Annonse
09:00 - 27. september 2013

Om ubevisste strategier og funksjonalistisk forklaring

Odd Gunnar Skagestad, magister, statsvitenskap.

Annonse

Den faglige diskurs innen humaniora inkl. samfunnsvitenskapene utspilles langt på vei innenfor et paradigme som mangler en helhetlig forståelsesramme hvor også naturvitenskapelig begrepsforståelse inngår som integrert bestanddel. Dette gjelder også det spørsmålet som oppgaven omhandler, hvor essensen er at Bourdieu mener at en strategi kan være ubevisst, mens Elsters posisjon er at så ikke er tilfelle.

Til spørsmålet om hvordan en strategi kan være ubevisst, kan vi trekke på naturvitenskapelig kunnskap om mennesket som biologisk organisme.  Innen biologien er det en etablert forståelse at organismer – på alle utviklingsnivåer – er omgitt av en mikroflora av bakterier og viruser som de må forsvare seg mot, noe som har resultert i at de har utviklet forsvarsstrategier.  I den grad vi taler om organismer som ikke eier “bevissthet” i menneskelig forstand, har vi nødvendigvis å gjøre med et eksempel på at en strategi kan være ubevisst.  Gjennom evolusjonen er mennesket - i motsetning til laverestående organismer - ikke lenger i besittelse av et nevneverdig aktivt tilfang av instinkter.  Men også mennesket er istand til å agere strategisk på et lavere bevissthetsnivå.  I bunnen av vår høyt utviklede hjerne med dens utallige lag av bevissthetsnivåer ligger fremdeles det samme arvematerialet som hos våre primitive opphavsorganismer.  Dette materialets strategiutviklende egenskaper aktiveres i alle situasjoner hvor vi agerer strategisk samtidig som hjernen på det bevisste plan arbeider med andre utfordringer.  Kroneksempelet er bilkjøring – en aktivitet som krever konstant rasjonell dvs. strategisk adferd, uten at bevisstheten aktiveres i dette øyemed.

Vi taler her om strategier som vi følger i egenskap av levende organismer.  Som biologiske vesener er vi programmert til å følge strategier som bidrar til å opprettholde og videreføre livsfunksjonene.

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Elsters utfordring