09:00 - 27. september 2013

En introduksjon til dysfunksjonell kollektive kognisjon

Berit Kjosnes

Man har lenge visst at vi har en tendens til å justere virkeligheten så den stemmer overens med vår forståelse av den. Bruner-Postmanns berømte kort -eksperiment viste oss at vår virkelighets-oppfattelse påvirkes av våre forventninger til den, mens Beck gjorde oss oppmerksomme på at vår tendens til kognitive feilslutninger skylles en dysfunksjonell kjernetro.1

Vår kjernetro er ikke en religiøs tro, dvs. en tro på noe eller noen, men den eller de trosforestillinger vi har om noe, noen, virkeligheten eller oss selv. Når kjernetroen vi har ikke avspeiler virkeligheten så utgjør den et ubevisst mål for justering av virkeligheten så virkeligheten kommer til å overensstemme. Denne manipulasjon skjer automatisk, ved hjelp av kognitive feilslutninger og vi selv legger vanligvis ikke merke til den. Omvendt kan man si at når feilslutninger blir synlige har disse en predikativ funksjon fordi de forteller oss noe om den kjernetro som ligger til grunn.2  

Vår kjernetro blir til gjennom vår erfaring. Det er hva vi opplever, hva vi er med på. En kjernetro lever ikke alene, men utgjør en del av et trossystem som representerer det samlede oppsett av forventninger, forståelser og hypoteser som vi på ett gitt tidspunkt aksepterer som sannhet. 3

Annonse

«     Pierre Bourdieu (1930-2002), fransk sosiolog, særlig kjent for teoriene om habitus og kulturell kapital. Bourdieu så på kulturelle manifestasjoner…»
«Elsters utfordring? Den bør han gi seg selv: Kan han forstå Bourdieu bedre? Har han noe å lære av Bourdieu? Elsters tilfeldige parafrasering av avsnitt og fotnoter i Bourdieus La…»