10:31 - 17. juli 2017

Fake news i Morgenbladet

Lars Gule: – Jeg ikke er dømt for terror eller terrormedvirkning.

Under overskriften «Kan NRK ha en ekspertkommentator på terror, med realkompetanse?», skriver Knut Gabrielsen (Morgenbladet 14. juli) følgende: «Bør NRK opplyse om at Lars Gule tidligere er dømt for terrormedvirkning når han kommenterer terror, og kan han presenteres som nøytral når seere mener han er venstrevridd? Spørsmålene ble stilt på forrige møte i Kringkastingsrådet, der rådsmedlem Elin Ørjasæter pekte på at Helge Lurås blir behandlet annerledes enn Gule.»

Både når man diskuterer min biografi i Kringkastingsrådet og kommenterer i avisene, bør de faktiske forhold være på plass. Og de faktiske forhold er at jeg ikke er dømt for terror eller terrormedvirkning. Jeg har heller ikke noen realkompetanse når det gjelder terrorisme.

Faktum i denne saken er: 1) at jeg ble dømt for ulovlig våpenbesittelse, dvs. sprengstoff, av en militær domstol i Beirut i 1977, og at dette heller ikke var en forbrytelse, men en forseelse etter libanesisk lov den gang; 2) at jeg har gjennomgått et minimum av våpenteknisk trening som i og for seg intet har med terror å gjøre; 3) at jeg heller ikke har vært involvert i noen (gjennomført) terrorhandling; men 4) at jeg sa meg villig til å bidra i palestinernes legitime væpnede kamp mot Israel; 5) at jeg derfor diskuterte en væpnet aksjon i Israel; 6) at det i denne diskusjonen ble foreslått ulike mål for meg som jeg avviste nettopp fordi de ville representere bruk av terror i den aktuelle situasjonen; og 7) at jeg ikke hadde tatt noen beslutning om å gjennomføre noen aksjon av noe slag da jeg ble arrestert i det jeg skulle forlate Libanon.

Derfor er det «alternative fakta» eller «fake news» om noen tror, mener og synser om at dette likevel er nok til å si at jeg «dømt for terror» eller «dømt for terrormedvirkning».

At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant. Grunnen er at uttrykket mangler presisjon i dagligtalen og stort sett har blitt til tom retorikk når man ikke samtidig presenterer en relevant definisjon og viser til dokumenterbare fakta. Man beveger seg imidlertid bort fra et slikt retorisk vurderende uttrykk og til spesifikke faktapåstander når man hevder jeg er domfelt for terror eller terrormedvirkning. Det er jeg vitterlig ikke.

At heller ikke Elin Ørjasæter og enkelte andre i Kringkastingsrådet vet dette, men likevel diskuterer min biografi på feilaktige premisser, og at Morgenbladet godtar kommentarer av den typen Gabrielsen har levert, forteller også noe om hvordan «fake news» brer om seg. Det mangler i alle fall mye på elementær faktasjekk.

Påstanden fra Gabrielsen om venstrevri og at jeg presenteres som nøytral i mediene, er ellers bare tøv – og er allerede kommentert av meg i innlegget «Nøytral? Eller objektiv og saklig?» (Morgenbladet 14. juli).

Lars Gule er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.
Skal diskusjoner om språkforskning være interessante, må innvendinger være saklige.