Annonse
03:15 - 02. januar 2015

Telenor-fondet for norsk vitenskap?

Annonse
«Forskningsrådets styringsiver går særlig ut over grunnforskningen og universitetene.»

FORSKNING

Jeg er enig med Ole Petter Ottersen i at Norges forskningsråd har blitt for mektig, og at norsk vitenskap detaljstyres slik at institusjonene – og til slutt den enkelte forsker – mister mye av initiativet til selv å bestemme hva de skal sysle med (Morgenbladet 5. desember).

Denne styringsiveren går særlig ut over grunnforskningen og universitetene. For å motvirke tendensen trenger vi store aktører som kan gi penger til dem som kun har gode ideer, uavhengig av hvordan de politiske vinder måtte blåse for tiden. Vi skal ikke lenger enn til Danmark og Sverige for å finne slike aktører, altså uavhengige forskningsfond. Alle som drikker en Ringnes-pils, skal glede seg over at overskuddet går til mine danske forskerkolleger gjennom eieren, Carlsbergfondet. Dette fondet styrer bryggerikonsernet og deler ut milde gaver til kunst og vitenskap.

Samtidig registrerer jeg at regjeringen har det travelt med å selge våre felles industriaksjer, selv om Staten ikke trenger pengene. Jeg kjenner flere som mener det er overilt og dumt. I stedet for å risikere å la en levedyktig storbedrift bli gjenstand for oppkjøp av utenlandske eiere med ukjente motiver, kunne vi la norske akademikere få støtte til sine gode prosjekter av de overskudd en slik bedrift skaper, gjennom et fond.

Stiftelsesformen vil dessuten sikre at bedriften forblir på norske hender til evig tid. Dette er vel hva som på moderne norsk kalles et «kinderegg»? Statsrådene Mæland og Røe Isaksen, leser dere dette?

Einar Uggerud
Professor ved Universitetet i Oslo

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.