03:55 - 13. februar 2015

Politisk ukorrekthet på venstresiden

«Jeg tillater meg å presentere følgende alternative liste over politisk ukorrekte posisjoner.»

POLITISK KORREKT Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer i Morgenbladet 6. februar en liste over ti politiske posisjoner som i hans erfaring fremdeles er politisk ukorrekte. Det er påfallende at så godt som alle disse posisjonene, i hvert fall de med reelt innhold, tilhører den politiske høyresiden. Termen «politisk korrekthet» er som kjent hentet fra høyresidens politiske propaganda, og brukes tradisjonelt til å stemple meningsmotstandere som uselvstendige tilhengere av godhetstyrannenes vedtatte sannheter.

Det er derfor ikke til å undres over at Røe Isaksen med sin liste går langt i retning av å tildele den «ukorrekte» høyresiden rollen som den eneste virkelig opposisjonelle kraften her til lands. Som konvertitt til den politiske venstresiden i relativt voksen alder har jeg for min del lagt merke til at det også finnes en hel del venstreside-posisjoner som må betraktes som politisk ukorrekte, i alle fall i den forstand at de ikke lar seg fremme av personer som ønsker å bli oppfattet som «seriøse» og «interessante» i liberale elitekretser av den typen som dominerer i landets største aviser.

I den grad «politisk korrekt» i det hele tatt er et legitimt begrep (noe det for så vidt ikke er), tillater jeg meg å presentere følgende alternative liste over politisk ukorrekte posisjoner.

10. At Norge bør melde seg ut av NATO.
9. At USA fremdeles utgjør den største trusselen mot verdensfreden og at Norge derfor bør avslutte sin allianse med dette landet til fordel for nye partnere.
8. At statssanksjonert terrorisme utført av vestlige land (for eksempel droneangrep eller bombing av sivile) er minst like ille som jihadistenes terror.
7. At fortsatt økonomisk vekst ikke er bærekraftig, slik at den økonomiske politikken ikke lenger bør har vekst som målsetning.
6. At Norge så snart som mulig bør avvikle all produksjon av olje og gass og i stedet satse utelukkende på fornybar energi.
5. At det er en fordel at bedrifter eies og styres av arbeiderne som arbeider i bedriften.
4. At verdien av menneskelig arbeid ikke kan beskrives i økonomiske termer, siden arbeidets mål ikke er produktet, men den kreative prosessen og den vennskapelige samhandlingen mennesker imellom.
3. At alle innbyggere skal lønnes likt, uansett arbeid.
2. At staten på sikt bør avskaffes og erstattes av et nettverk av selvstyrte kooporativer og fagforeninger.
1. At kapitalismen bør erstattes av en eller annen versjon av sosialismen.

Frode Helmich Pedersen
Postdoktor ved senter for humanistiske rettsstudier, Universitetet i Bergen

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

Toje leser De helliges leir mest som et oppgjør med selvforaktende idealister. Dette er ganske utrolig.
DAB er kringkasting akkurat som FM, og må ikke forveksles med internettradio.
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
«Nasjonalmuseet avhender ikke kunst, som private samlere.Vårt forvaltningsoppdrag strekker seg langt inn i fremtiden.»
«Samfunnet frarøves en viktig kontrollmulighet for å avverge justismord.»
«Frykten for at Norge skal være utsatt for feilinformasjon og løgner i russiske medier er overdrevet.»
«For å utkonkurrere den tradisjonelle vevevirksomheten på 17–1800-tallet, så måtte det en mekanisk vevstol til.»
«Det å angripe sin egen befolkning med illegale våpen og beleire sivile områder, slik som i Madaya, er krigsforbrytelser.»
Hvor har vi støtt på en slik retorikk før? Om jeg ikke husker feil, var det i George Orwells roman 1984.
«LCP burde i prinsippet gjelde alle gamle skrøpelige i hjem eller sykehjem.»
Vi føyer oss lydig til de politiske og sosiale prosjektene lansert av de som kom før oss.